Αγγελία για πλήρωση θέσης Δικηγόρου

12 March 2018

Η Δικηγορική Εταιρεία Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες  Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει δικηγόρο με τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας για πλήρωση θέσης Δικηγόρου στα γραφεία της στη Λευκωσία:
Απαιτούμενα προσόντα:
• Η προηγούμενη εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Ανωτάτου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων
• Εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων
• Ετοιμασία νομικών συμβουλών και γνωματεύσεων
• Εμπειρία στην σύνταξη εμπορικών συμφωνιών και άλλων συμβάσεων
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
• Διεξαγωγή νομικής έρευνας και χρήση νομικών εργαλείων όπως Leginet, Cylaw, Westlaw, Lexis-Nexis.
Βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  info@ekllc.eu
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22- 676752/53

Download