Αγγελία για πλήρωση θέσης Σύμβουλου Αφερεγγυότητας

19 March 2018

Η Δικηγορική Εταιρεία Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει Σύμβουλο Αφερεγγυότητας στα γραφεία της στη Λευκωσία: Απαιτούμενα προσόντα:
• Άδεια Συμβούλου Αφερεγγυότητας
• Εμπειρία σε διαδικασίες εκκαθαρίσεων, πτωχεύσεων και διαχειρίσεων
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  info@ekllc.eu
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22- 676752/53

Download