Κατάργηση ετήσιου τέλους Εταιρειών/Abolishment of Annual Levy

Νέο μέτρο ψήφισε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2024, που αφορά την κατάργηση του ετήσιου τέλους εταιριών, ύψους 350 ευρώ, με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ από φέτος. Το ετήσιο τέλος ήταν πληρωτέο από όλες τις εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες στην Κύπρο στον Έφορο Εταιρειών. Στόχος, η ελάφρυνση και στήριξη των επιχειρήσεων.

Το εταιρικό τέλος είχε επιβληθεί για πρώτη φορά το 2011, στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

On February 21, 2024, The Council of Ministers has enacted a new measure aimed at abolishing the annual levy of 350 euros. The annual levy was payable by all companies registered in Cyprus to the Registrar of Companies. This decision, effective immediately from this year onward, is designed to offer relief and support to businesses.

The annual levy was first imposed in 2011, as part of fiscal consolidation measures.

 

Contact us