ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση

Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο “ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση” - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ και Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, Λευκωσία, 2020. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου – τ.13. Επιστημονική Διεύθυνση: Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν., Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ και ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ HIPPASUS

Στην παρούσα έκδοση συμμετέχουν με εισηγήσεις τους οι δικηγόροι του γραφείου μας Δρ. Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης με τίτλο "Ζητήματα από το δίκαιο των δουλειών στην Κύπρο", Κώστας Β. Κατσαρός με τίτλο "Κτηματολόγιο και θρησκευτικές γαίες (εκκλησιαστική και βακουφική γη) στην Κύπρο" και Κατερίνα Ηλία με τίτλο "Ζητήματα από το δίκαιο της υποθήκης στο Κυπριακό Κτηματολόγιο". Μαζί με άλλους εκλεκτούς εισηγητές όπως δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου και νομικούς της πράξης ξεδιπλώνουν τις συνιστώσες του κτηματολογίου ως συστήματος ουσιαστικής δημοσιότητας σε Κύπρο και Ελλάδα, την ένδικη προστασία των ακινήτων σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου στις δύο Χώρες, όπως επίσης προσεγγίζουν ζητήματα χρησικτησίας, αλλά και λοιπά ειδικά ζητήματα του ελληνικού και του κυπριακού κτηματολογίου.

Τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του έργου (στο οποίο περιέχονται οι εισηγήσεις του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών) είχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, από τον οποίο προέρχονται και τα πορίσματα του τόμου, σε ό,τι αφορά, δηλαδή, τη δικαιοσυγκριτική επισκόπηση κυπριακού και ελληνικού δικαίου κτηματολογίου. 

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου και περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση

Contact us