Newsletter No.2 / 15 April 2020

By Anna Latzia

Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020 (Ν. 30(I)/2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία γεγονότα και την κατάσταση που βιώνουμε ανά το παγκόσμιο λόγω του COVID-19, έχει καταστεί αναγκαία η λήψη ορισμένων νομοθετικών μέτρων προσωρινής φύσεως για την προστασία των ενοικιαστών στην Κυπριακή Δημοκρατία από το ενδεχόμενο έξωσής τους.

Ως εκ τούτου, έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 27 Μαρτίου 2020, ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020 (Ν. 30(I)/2020).

Σημειώνεται ότι, στο άρθρο 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, παρατίθενται όλες οι περιπτώσεις στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται έξωση του «θέσμιου ενοικιαστή».

Βάσει της πρόσφατης τροποποίησης του Νόμου 30(Ι)2020, κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και μάλιστα, ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τοιαύτης διαδικασίας μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στον περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2020, γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός ότι η αναστολή ανάκτησης κατοχής δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θέσμιος ενοικιαστής δεν έχει καταβάλει το νομίμως οφειλόμενο ενοίκιό του, μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Download the Newsletter here

Contact us