Ο Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης ορίσθηκε ως ο Πρώτος Εκπρόσωπος της Κυπριακής Ακαδημίας στην ALLEA

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ορίσθηκε ως πρώτος εκπρόσωπος της Ακαδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ακαδημιών (All European Academies, ALLEA). Η Κυπριακή Ακαδημία κατέστη μέλος της ALLEA στην πρόσφατη σύνοδο της τελευταίας, στις 3.6.2020, με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της Λουκά Χριστοφόρου και του Κοσμήτορα Αιμιλιανίδη.

Σε δηλώσεις του στο δελτίο τύπου της ALLEA στο οποίο ανακοινώνεται η ένταξη της Ακαδημίας ως μέλους της ALLEA, ο Κοσμήτορας Αιμιλιανίδης δήλωσε τα ακόλουθα: «Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εκφράζει την ικανοποίησή της για την εισδοχή της ως πλήρους μέλους της ALLEA. Πρόκειται για μία τιμή και μία ευκαιρία για την οποία ευχαριστούμε τόσο την ALLEA όσο και τις Ακαδημίες-Μέλη της. Τόσο η ALLEA όσο και η Κυπριακή Ακαδημία εκπροσωπούν τις Φυσικές Επιστήμες, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Κοινωνικές Επιστήμες και τούτο καθιστά τη σχέση μεταξύ των δύο αληθώς σημαντική. Το βέβαιον είναι ότι ελπίζουμε πως η συνεργασία μας κατά την αντιμετώπιση δι-επιστημονικών ζητημάτων και την προαγωγή νέων δια-τομεακών πρωτοβουλιών θα αποβεί αμοιβαία επωφελής».

Η Νομική Σχολή συγχαίρει τον Κοσμήτορά της για τον ορισμό του ως πρώτου εκπροσώπου της Κυπριακής Ακαδημίας στον ως άνω φορέα, που επιβεβαιώνει εκ νέου την ακαδημαϊκή του αριστεία και διεθνή αναγνώριση. Η ALLEA αποτελεί ανεξάρτητο ακαδημαϊκό οργανισμό, που ιδρύθηκε το 1994 και αριθμεί περισσότερα από 50 μέλη (Εθνικές Ακαδημίες), προερχόμενα από πάνω από 40 ευρωπαϊκές χώρες. Ανεξάρτητη από πολιτικά, εμπορικά και ιδεολογικά συμφέροντα, η ALLEA ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, γνωμοδοτεί σε θέματα της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας και προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών και την παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής στήριξης στους φορείς χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Παράλληλα, η ALLEA δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές ακαδημίες να εκφράζονται συλλογικά.

 

Contact us