Newsletter No. 5 / 25 June 2020

By Anna Maria Neophytou

Πρόσφατες Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 (Ν.118(Ι)/2002)

Στις 2 Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αναφορικά με την πίστωση φόρου που θα δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία ενοικιάζουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η εν λόγω τροποποίηση ψηφίστηκε στο πλαίσιο στήριξης της Κυπριακής Οικονομίας ενόψει Covid-19 και παρέχει φορολογικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες ώστε να μειώσουν εθελουσίως το ύψος του εισπρακτέου ενοικίου τους.

Συγκεκριμένα, παρέχεται πίστωση φόρου έναντι του Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 το οποίο ισούται με το 50% της μείωσης του ενοικίου που έχει εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης. Σημειώνεται ότι, η εν θέματι πίστωση πέραν των εισπρακτέων ενοικίων, αφορά και μισθώματα ή δικαιώματα χρήσης.

Για την ρηθείσα πίστωση πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η μηνιαία μείωση ενοικίου δεν είναι μεγαλύτερη από το 50% ή μικρότερη από το 30% του μηνιαίου ενοικίου. H μείωση του ενοικίου ισχύει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες και εμπίπτει στη φορολογική περίοδο 2020, ανεξάρτητα από τους συμφωνημένους μήνες τέτοιας μείωσης.
  • Yπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή που διέπει τους όρους της μείωσης του ενοικίου.
  • Ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής δεν είναι συνδεδεμένα πρόσωπα μεταξύ τους όπως ορίζονται στο άρθρο 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου(Ν.118(Ι)/2002), ως τροποποιήθηκε.
  • Η πίστωση φόρου μειώνει το ποσό του τελικού πληρωτέου φόρου που απορρέει από φόρο εισοδήματος μόνο και δεν συνδέεται με πληρωτέο ποσό έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και/ή ΓεΣυ.

Νοείται ότι τυχόν πίστωση φόρου εισοδήματος με τον συνυπολογισμό της πίστωσης φόρου, το ποσό που θα επιστρέφεται δεν θα ξεπερνά τα καταβληθέντα ποσά που έγιναν είτε με παρακράτηση φορολογίας, είτε με προσωρινή φορολογία είτε με αυτοφορολογία και η πίστωση φόρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει κατά το φορολογικό έτος 2020.

 

Contact us